ดีกว่าเพราะ พกพาสดวก ใช้ง่าย


ขนาดพอดีมือ ขนาดเล็ก พกพาสดวก ปิดมิดชิดไม่หก ขนาด 50ml พกขึ้นเครื่องได้ กดได้ถึง 200 ครั้ง ปั้มเพียง 1 ครั้งก็แปรงได้แล้ว

×

กิจกรรม,ข่าวสาร

Copyright © 2020-2022 sterlingoralcare.com all right are reserved.